Връзка с нас: office@experience.bg +359 000 000 000
Last Minute Attractions Packets In the water Regional guide

Шабленското езеро

Търсене в блога

Защитена местност Шабленско езеро

Шабленското езеро привлича със своята богата и рядко срещана флора и фауна, със своя див, но в същото време романтичен облик - брегове, обрасли с тръстика и папур и огледална водна повърхност с изящни бели водни лилии!
Защитената местност Шабленско езеро се намира на самия морски бряг, на около 3 км от град Шабла и обхваща двете крайбрежни езера в Шабла и Езерец. Езерата са отделени от морето с широка пясъчна ивица. По произход е езеро лиман, образувано от заливчето на старата долина (суходолие) на Шабленска река. Заедно с Дуранкулашкото езеро местността е сред най-значимите влажни зони на България.

Разнообразна флора и фауна, застрашена от изчезване

Най-голямото богатство на Шабленското езеро са разнообразната флора от над 79 вида висши растения и над 270 вида-представители на рядка и изчезваща фауна от световно значение.
В защитената местност Шабленско езеро гнездят световнозастрашени видове като ливадния дърдавец (Crex crex) и белооката потапница (Aythya nyroca). През есенно-зимния сезон могат да бъдат видени световнозастрашени видове като тръноопашатa потапница (Oxyura leucocephala), къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), малък корморан (Phalacrocorax pygmeus). През зимата в Шабленското и Дуранкулашкото езеро подслон намира 80-90% от световната популация на червеногушата гъска (Branta ruficollis). В Шабленското езеро се срещат още 23 вида риби, като седем от тях са включени в Червената книга на България

 

Намери хотел на територията

Booking.com

Напишете коментар

Вашето име:

Рейтинг: Лош           Добър

Въведете кода за сигурност от картинката:Вашият коментар: Note: HTML не е преведен!
Всички права запазени за ЕНСИ Консулт ЕООД. Разработено от Ai Technology Ltd. SEO оптимизация от Ai Technology Ltd..