Екипът на „Изживей България“ изцяло подкрепя идеята за изграждане на спепциализиран санаториум или болница за рехабилитация, в които да се използва лечебната кал от „Шабленската тузла“. Предвид многобройните лечебни свойства на калта от Шабленската тузла екипът на „Изживей България“ смята, че този така ценен ресурс трябва да бъде оползотворен по най-добрия начин. Защото природата в региона на Шабла е раздавала  щедро от своите богатства – находището от лечебна кал в Шабленската тузла е над 250 000 кал с изключителни качества, доказани при различни изследвания и анализи. Според специалисти калта от Шабленското солено езеро облекчава състоянието на пациенти, страдащи от различни заболявания. Съчетанието от лечебна кал, море и минерална вода е уникално и може да постигне отлични резултати за подобряване на човешкото здраве.

Ще се радваме да ни споделите Вашето мнение и заедно да изразим нашата активна гражданска позиция по отношение на един бъдещ проект за изграждане на лечебно заведение или санаториум за подобряване на здравето с лечебната кал на „Шабленската тузла“

Силвия АтанасоваШабла
Екипът на 'Изживей България' изцяло подкрепя идеята за изграждане на спепциализиран санаториум или болница за рехабилитация, в които да се използва лечебната кал от 'Шабленската тузла'. Предвид многобройните лечебни свойства на калта от Шабленската тузла екипът на 'Изживей България' смята, че този така ценен ресурс трябва да бъде оползотворен...