На 18-19 Януари 2018 г. в Националния дворец на културата в София се провежда Редовна среща на генералните директори/директорите по изменение на климата, включваща среща на главните преговарящи и водещите експерти от екипа на ЕС.
На срещата ще бъде представен целият екип на Българското председателство на Съвета на ЕС, който ще работи по международните аспекти на изменението на климата и международните преговори, както и приоритетите на страната в областта на политиката по изменението климата.
На семинара ще се проведе стратегическа дискусия по предизвикателствата и приоритетите на ЕС преди 24-та Конференция на страните от Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, която ще се състои в Катовице, Полша. Експертите ще обсъждат и комуникационната стратегия на ЕС в тази връзка, както и други ключови теми, приоритетни през следващите шест месеца.

Powered by WPeMatico

Silvia AtanasovaНовини
На 18-19 Януари 2018 г. в Националния дворец на културата в София се провежда Редовна среща на генералните директори/директорите по изменение на климата, включваща среща на главните преговарящи и водещите експерти от екипа на ЕС. На срещата ще бъде представен целият екип на Българското председателство на...